Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Question 2

Conclusion: We came to the conclusion that the Internet is the best way to inform people 48,95 for the GREEKS and 36,58
for the EUROPEAN. Also the Television 45,95 for rhe GREEKS and 37,99 for the EUROPEANS.

Created by: Gianna Kapourani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου