Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

The End ++

This is our new Quality Label:

Congratulations to all!
Many Thanks to Mr. Bernard Garcin, coordinator of the project!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου