Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Step 1- STUDENTS' TRAINING.

SEPTEMBER 2009 : STUDENTS' TRAINING.


Students read the students users' manual and open the TRAINING AREA of their virtual class in order to learn how to use the virtual learning environments WITHOUT DAMAGING SOMEONE'S ELSE CONTRIBUTION.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου