Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Step 2 - STUDENTS' INTRODUCTION

SEPTEMBER 2009 : STEP 2. STUDENTS' INTRODUCTION.


Introducing yourself is a significant moment and an opportunity to establish new contacts! Each student wrote a text of 100 words about her/himself and put it in the COMMUNICATION AREA of the virtual class.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου