Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Step 4. Conducting a Small Survey
Step 4: Working together conducting a small survey...

The french team (co-ordinator school) made in english a questionnaire for a survey about rivers, seas and oceans.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου