Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Step 5. Question people

The questionnaires are ready.

We have already translated it in Greek. The teacher made photocopies of the questionnaire and each student will question 2 people in this survey. We have shared already the photocopies in order to be filled in by our parents, classmates and friends. We are expecting the results!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου