Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Step 7: Diagrams


Ήρθε επιτέλους η ώρα να επεξεργαστούμε τα ερωτηματολόγια και να δούμε τα αποτελέσματα.

Το αρχείο Excel (click to download), που αποτελεί τη πηγή με τις απαραίτητες πληροφορίες, έτοιμες για επεξεργασία βρίσκεται στον ιστοχώρο του γαλλικού σχολείου (http://v2cl.free.fr/) και μας περιμένει...

Ο κάθε μαθητής θα αναλύσει μια ερώτηση, θα σχεδιάσει τα γραφήματα με τη βοήθεια του excel, θα φτιάξει την παρουσίασή του με τη χρήση του Power Point και στο τέλος θα γράψει την αναφορά του με τα συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας το Word.

Τέλος θα φτιάξει το εξώφυλλο της εργασίας του με κάποιο σχεδιαστικό πακέτο .

Τί αποκλίσεις είχαμε στις απαντήσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου