Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Question 4Conclusion: We may conclude that Greeks think that dolphins are the most numerous species in seas and oceans worldwide. Similarly, the European citizens are of the opinion that dolphins are the most numerous species, too.

Created by: Fabio Abazaj & Jenny Alexiadi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου